Välkommen att träna din hund!

Hela området på drygt 600 kvm är inhägnat. Här finns flertalet hinder som utmanar hunden på olika sätt, fokusera träningen på specifika muskelgrupper eller träna mer allmänt det är helt upp till dig. Dogparkourbanan kan förutom styrketräning användas på flera olika sätt tex stärka självförtroendet, träna kroppskontroll eller bara göra av med energi.

När du tränar är det några saker som kan vara bra att tänka på:

Ta med dig mycket godis
När du tränar, speciellt mer avancerade övningar eller specifika muskelgrupper, kan det vara bra att belöna ofta. Många små godisar är det bästa.

– Ha sele på hunden –
Selen hjälper dig att stötta hunden om ni jobbar på högre höjd eller på ojämnt underlag. Det är också ett sätt att minska risken för skador då du har större kontroll på hunden i sele och har möjlighet att dämpa fallet om de ramlar.

– Se till att hunden är väl rastad innan ni går in –
För att underlätta träningen samt hålla området trevligt ska hundarna rastas utanför.

– Anpassa träningen efter dagsformen –
Träning ska vara roligt, det gäller även friskvårdsträning. Vissa dagar kan vi behöva backa i träningen eller ta det lite lugnare än vanligt. Det är okej! Nästa gång går träningen kanske bättre än vanligt.

Du hyr banan i 30 minuter för 50 kr
Det går jättebra att boka fler tider om du vill träna ännu längre. Ni får vara flera personer och hundar under er bokade tid. Ni är alltid själva på banan, ingen annan än de ni bjuder med har tillgång till den när den är bokad.